ศูนย์ทดสอบครูมวย

อธิบดีบุปผา เยือนอุบล ตั้งศูนย์ทดสอบครูมวย ดัน Soft Power ไทย

กรมพัฒน์ ส่งเสริมศูนย์ทดสอบวัดฝีมือ ดันครูมวยไทยโกอินเตอร์ จัดตั้งแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ อุบลเร่งเครื่องหนุนค่ายมวยในพื้นที่รับป้ายมาตรฐาน

16 พ.ค. 67 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ให้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและค่ายมวยไทย ส.สุดใจ ตาลสุมยิม ณ ห้องประชุมประทุมทิพย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมเปิดเผยหลังเป็นประธานในงานดังกล่าวว่า กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในลักษณะ Sport Tourism และขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกนักกีฬาและผู้ฝึกสอนไปยังต่างประเทศ เพื่อทำการแข่งขัน แสดงโชว์ และฝึกสอน สร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศจำนวนมหาศาล การทดสอบฯ ผู้ฝึกสอนมวยไทย จึงเป็นการการันตีทักษะฝีมือสร้างใบรับรองการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ จึงย้ำกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เร่งดำเนินการเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาด้านกีฬา ค่ายมวยในพื้นที่ จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1  ซึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดตั้งแล้ว 2 แห่ง เพื่อดำเนินการทดสอบผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นผู้ฝึ