สงกรานต์ภาคตะวันออก

เริ่มแล้ว…เทศกาลสงกรานต์วันไหลตะวันออก ปี 2567
รัฐบาลได้มีนโยบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองเดือนแห่งสงกรานต์ ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “มหาสงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
 
กิจกรรมวันสงกรานต์หลักๆ ในประเทศไทย หลักๆประกอบด้วย
13 เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ“
14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” และถือเป็น “#วันครอบครัว”
15 มษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็น “#วันเริ่มจุลศักราชใหม่”
อัตลักษณ์มหาสงกรานต์ 5 ภูมิภาคทั่วไทย ยกตัวอย่าง
ภาคเหนือ : ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ภาคอีสาน : ประเพณีบุญเดือนห้ามหาสงกรานต์
ภาคใต้ : ประเพณีวันว่างมหาสงกรานต์
ภาคกลาง : ประเพณีเถลิงศก&มหาสงกรานต์
ภาคตะวันออก : ประเพณีสงกรานต์วันไหลตะวันออก
 
นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ให้ข่าวถึงสงกรานต์วันไหลตะวันออก หรือ ประเพณีการก่อพระทรายน้ำไหล เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวภาคตะวันออก (โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำริมทะเล) มักจะมีการจัดกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย&ขนทร