สถานการณ์ด้านแรงงานยะลา

พล.ต.อ.อดุลย์ ประธานคณะกรรมาธิการ การแรงงาน วุฒิสภาและคณะลงพื้นที่อำเภอเบตงรับฟังประเด็นสถานการณ์ด้านแรงงาน

ยะลา - พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา และคณะลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจตำรวจชายแดนใต้ และศึกษา รับฟังประเด็นสถานการณ์ด้านแรงงานทั่วไป และการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่สนามบินตำรวจ ตชด. 445 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา โดยมี พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

 พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ตามที่ผมพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่มายังอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาและรับฟังในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานทั่วไป การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลง ตลอดจนศึกษาดูงานการจ้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน และการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นที่ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายนนั้น ในวันนี้จึงถือโอกาสดังกล่าวได้นำเงินพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่หน่วยตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้ง 3 หน่วย ประกอบด้วย เงินสด 30,000 บาท ไข่ไก่ 30,000  ฟอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,800 ห่อ และน้ำดื่ม 3,000 ขวด เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวไปมอบบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593