สถานธนานุบาล ยะลา

ยะลาสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงเตรียมเงิน 57 ล้าน รองรับเปิดเทอม

/เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดทำการเริ่มมีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ต่างนำทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะทองคำรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เข้า ไปใช้บริการจำนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมนำเงินไปเป็นค่าเทอมและซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้แก่บุตรหลาน เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนใหม่ในสัปดาห์หน้า 

ขณะที่ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง ได้เตรียมเงินสดไว้รองรับให้บริการลูกค้าถึง 57 ล้านบาท และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง จึงคิดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน   ส่วน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน   

สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม จนถึง 31 ธ.ค.66  ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง  คิดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน  ส่วนเงินต้นเกิน กว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน 

น.ส.นูรียะห์ สาแม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า กล่าวว่า ช่วงนี้มีลูกค้า ทั้งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและกลุ่มเกษตรกร นำทรัพย์สินมีค่ามาใช้บริการจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงเฉลี่ยวันละ 200 ราย ส่วนมากกว่าร้อยละ 95 จะเป็นทองคำรูปพรรณ  เพื่อเตรียมสำรองเงินไปเป็นค่าเทอมและซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่บุตรหลานของตัวเอง และคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการคึกคักไปจนถึงวันเปิดเทอม  

      ส่วนการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง ได้มีการเก็บรักษาดูแลอย่างปลอดภัย โดยของมีค่าจะเก้บไว้ในห้องนิรภัย ซึ่งมีการป้องกันเป็นอย่างดี จึงขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจว่า ทรัพย์สินของทุกท่านที่นำมาจำนำ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง ได้มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีและปลอดภัย เพราะทรัพย์สินบางอย่างเป็นของรักของหวง  รวมทั้งเป็นของโบราณเก่าเก็บด้วย ซึ่งในช่วงก่อนเปิดเทอม มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการจัดซื้อุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงจำเป็นนำมาจำนำ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

064-126-5593

Visitors: 343,711