สถาบันนักข่าว

2 สื่อสารมวลชน :

Mr. Anvar Sadath (อินเดีย ที่2จากขวา) พร้อมด้วย Mr. Mohammad Jalal (ดูไบ ซ้ายสุด)เดินทางมาพบ ศ.ดุษฏีบัณฑิต ชัยยงค์ พรหมวงค์(คนนั่ง)ประธานที่ปรึกษาสถาบัน นักข่าวฯ และ นายพสุวัชร์ มะโนนัย(ขวาสุด) ประ ธานสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย (บรรณาธิ การ COPTHAI online ) ณ สำนักงาน COP THAI  สายไหมซอย 13 เขตสายไหม กทม. เพื่อหารือในการจะทำ MOU  ที่จะเปิด  COPTHAI online (Steaming)ภาคภาษาอังกฤษ สาขา ดูไบ พร้อมขยาย เครือข่ายไปถึง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบด้วยรัฐ (emirates) 7 รัฐ มี อาบูดาบี อัจมาน ดูไบ ฟูไจราห์ ราสอัลไคมาห์ ชาร์จาห์ และ อุมม์อัลไกไวน์ สำหรับใน การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมไปถึงการที่จะส่ง นักศึกษามาอบรม "นักข่าว"ด้านเอไอ กับสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย  อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ บางเขน กทม.  

Visitors: 244,860