สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเบตง

ปินตูกือบัง รายาเบอร์ซียง สถาปัตยกรรมมลายูท้องถิ่นเบตง

ยะลา - ปินตูกือบัง รายาเบอร์ซียง สถาปัตยกรรมมลายูท้องถิ่นเบตงที่อ้างอิงจากเรื่องจริง...จากอดีตสู่ปัจจุบัน

https://shorturl.asia/c5TON

 

 

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 เม.ย.67บรรยากาศที่ซุ้มประตูชัยราชาซียง หรือ  ปินตูกือบัง รายาเบอร์ซียง (ราชาเขี้ยวงอก)  ที่บ้านบันนังสิแน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ต่างเดินทางมาถ่ายรูป เช็คอิน ชมความสวยงามของปินตูกือบัง รายาเบอร์ซียงแห่งนี้  ตื่นตาตื่นใจที่ได้มาสัมผัสสถาปัตยกรรมในรูปแบบมลายูท้องถิ่นในช่วงของการเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี 2024 

นายนัจมุดดีน บาสานุง ประธานกลุ่มเปอร์มูดอบ้านบันนังสิแน เล่าว่า จากกระแสตอบรับของซุ้มประตูชัยในปีที่ผ่านมา ที่ได้สร้างแบบอาหรับผสมกับสถาปัตยกรรมของประเทศอินโดนีเซีย มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับรางวัลจากการประกวดซุ้มประตูชัยในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีนี้ ทางกลุ่มได้มีการเตรียมการที่พร้อมกว่าเดิม โดยได้ศึกษาเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ร่องรอยสถาปัตยกรรมในยุคของรายาเบอร์ซียง หรือ ราชาเขี้ยวงอก ที่เคยสร้าง