สทน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประชุมสมาชิก

ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่3/2566

และร่วมกิจกรรม GMS ONE BELT ONE ROAD MICE  BUSINESS  

ROAD  SHOW 2023 จัดงานโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

ภายในประเทศ( สทน.) คุณชัยพฤกษ์  ทองคำ นายก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสนับนสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)และร่วมเจรจาธุรกิจ  GMS  ONE BELT ONE

ROAD  MICE BUSINESS ROADSHOW 2023  B2B SESSiON

จำนวน  15 รอบ (รอบละ 8นาที)

ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 3

โรงแรม  เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพๆ

 

Visitors: 343,711