สภาสหพพันธ์

https://youtu.be/Hobbl0vRyzU

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC)ร่วมกับ Himalayan Space Certre (HSC) เปิดตัว 'การเข้าถึงอวกาศสู่ทุกคน' ในประเทศไทย

ศูนย์อวกาศหิมาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เป็นองค์กรเดียวในเอเชียที่ให้บริการหลักสูตรความร่วมมือของ NASA เป็นองค์กรที่มีความกระตือรือร้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นด้านการศึกษา ดาราศาสตร์ และ บริการการท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์ 

ศูนย์อวกาศหิมาลัย (HSC) บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนโครงการอวกาศ หลักสูตร นวัตกรรม และการสำรวจ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคอวกาศและเทคโนโลยีซึ่งยืนยันความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการขยายความร่วมมือระดับโลกในด้านอวกาศ

บันทึกดังกล่าวลงนามโดย Afroz Mamun ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ HSC และฑูตองค์การนาซ่าสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ซึ่งได้รับการจูงใจให้เข้าร่วมในตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารของศูนย์อวกาศหิมาลัย HSC ดูแลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

UNPKFC ได้ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือระดับโลกในด้านอวกาศ หลักสูตร นวัตกรรม และการสำรวจ และได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ โดยสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG4) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ. 2030 ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

พิธีลงนามมีบุคคลสำคัญ ภาครัฐ เอกชน เยาวชน Miss Thailand World และ Mr. Sazzad Kadir พันธมิตรด้านอินฟราเทคของ HSC ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระบบโครงสร้างพื้นฐานอวกาศสมัยใหม่ เพื่อกระชับและยกระดับความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีต่างๆ

ด้วยบันทึกความเข้าใจนี้และบันทึกข้อตกลงอื่น ๆ และข้อตกลงที่ทำร่วมกับภาคีระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศและการสำรวจ UNPKFC และ HSC จะดำเนินโครงการนี้ต่อไปใน 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกับพันธมิตรในเอเซีย ภายใต้การนำของ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) รองประธานคณะกรรมการบริหารของศูนย์อวกาศหิมาลัย HSC ดูแลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิธีลงนามมีผู้เข้าร่วมโดย สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯ  และ Sazzad Kadir พันธมิตรด้านอินฟราเทคของ HSC ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระบบโครงสร้างพื้นฐานอวกาศสมัยใหม่ เพื่อกระชับและยกระดับความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีต่างๆ

ด้วยบันทึกความเข้าใจนี้และบันทึกข้อตกลงอื่น ๆ และข้อตกลงที่ทำร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั่วโลกที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศและการสำรวจ UNPKFC พยายามที่จะแบ่งปันแรงบันดาลใจ พัฒนาและสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาและพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตของพื้นที่ระดับท้องถิ่นและระดับโลก และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HSC และ UNPKFC ได้ริเริ่มเป้าหมายสำหรับ SDG4 และ สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA) ที่เริ่มต้นในประเทศไทยด้วยโครงการริเริ่มแรก 'Space Leadership Program' ร่วมกับกลุ่มนักเรียนที่เก่งมาก 60 คนจากโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ

ทั้ง HSC และ UNPKFC ทำงานร่วมกันเสมอด้วยความสนุกสุด ๆ ที่จะได้ปลดเปลื้องและเรียนรู้ด้วยสมองที่อายุน้อยเหล่านี้ ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาทำให้เราก้าวไปในจรวดอวกาศ ประสบการณ์ของนักบินอวกาศ ทักษะด้านอวกาศที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ โปรแกรมตลอดทั้งวันและมีหัวข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่จะครอบคลุม เช่น: ความเป็นผู้นำด้านอวกาศ ประสบการณ์นักบินอวกาศ การออกแบบการบินและอวกาศ ความท้าทายด้านอวกาศ การปล่อยจรวด ตามด้วยพิธีสำเร็จการศึกษาเป็นไปด้ว