สมาคมโรงแรม

ขอแสดงความยินดี เทียนประสิทธ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย มาริสา ส่งไม้ต่อทีมบริหารสมาคมชุดใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สมาคมโรงแรมไทย THAI HOTELS ASSOCIATION (THA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำ