สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 ประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2566

 คุณ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นประธาน การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2566  โดยได้เกียรติ จาก  คุณ วรชนาธิป จันทนูรองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาบรรยายเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ภาคการท่องเที่ยว ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สมาชืกได้มีโอกาสพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั้งยืน ทำให้วงการท่องเที่ยวไทยเข้มแข็ง วาระต่อมา แนะนำสมาชิกใหม่  วาระสุดท้าย มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค อยู่ จ.ศาลายา  จ.นครปฐม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ครบวงจร ณ. โรงแรม แรมบลานท์ สุขุมวิท  กรุงเทพๆ

 

 

 

Visitors: 224,420