สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ จับมือ องค์กรภาคีเครือข่ายนานาชาติ จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 9

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ องค์กรทูตสันติภาพ (The Envoy For Peace), มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก World Natural Resources Safety Protection Foundation Administration (WSPF),สมาคมความรักเอื้ออาทรและภราดรภาพสากล (ประเทศไทย) (The Universal Love and Brotherhood Association Thailand (ULBA Thailand), มูลนิธิเพื่อการกุศลและการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนนานาชาติ (Foundation for International Youth Ethics Charity and Development (FIYECAD) จากแอฟริกา 

องค์การการฑูตเอกชน คณะกรรมการสันติภาพโลก สมาคมเกาหลี (Private Public Diplomacy Organization World PeaceCommittee Korea Association -WPCKA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice - United Nations) (IPSPJ -UN) รหัสสมาชิกยูเอ็น. No. 789129.IPSPJ-UN.

ได้ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม MORAL AWARD ครั้งที่ 9 “คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล” ขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ องค์กรและบุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี จากทุกสาขา อาชีพ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นกำลังใจ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ทำความดีและคุ