สมุนไพร

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย

นำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปออกงานในตลาดน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงช่วงสงกรานต์นี้(เสาร์ อาทิตย์)มีสินค้าเพื่อสุขถาพให้เลือกซื้อหามากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการนวดผ่อนคลายทั้งหลายได้รับความสนใจเป็นพิเศษนำทึมโดยคุณศรวนีย์ กำลังเอกครับ