สยามไดกิ้นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกช่างแอร์

สยามไดกิ้นหนุนการฝึกช่างแอร์ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกกว่า 5.2 แสนบาท ลดภาวะโลกร้อน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ กับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด โดยมีคุณไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ และคุณเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มีความร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพและตัวแทนจำหน่ายของเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนของบริษัท ให้มีความรู้และสามารถติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงมีทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยีการพัฒนาของเครื่องปรับอากาศด้วย ซึ่งในปัจจุบัน หลายประเทศให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ดังนั้น กรมจึงร่วมกับบริษัท เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ช่างผู้ประกอบอาชีพ สามารถติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า บริษัทขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผลิตสื่อการฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training และจะร่วมกันฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนจำหน่าย และแรงงานทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพด้านช่างเครื่องปรับอากาศ ในหลักสูตร การติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และนครราชสีมา จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน นอกจากนี้ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ยังสนับสนุนการฝึกโดยมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศให้แก่กรม จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น จำนวน 16 ชุด และถังบรรจุสารทำความเย็น จำนวน 32 ถัง รวมมูลค่า 529,056 บาท เพื่อให้หน่วยงานของกรมนำไปใช้จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย มีแผนการฝึกเริ่มรุ่นแรกให้แก่ บุคลากรฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 25 รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ หลังจากนั้นจะขยายผลในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศไปแล้ว จำนวน 1,143 คน ร่วมกันจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 1,112 คน หลักสูตรที่ดำเนินการ อาทิ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV  อีกทั้งในการฝึกอบรมแต่ละครั้งบริษัทสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้

“การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ส่งผลดีต่อกำลังแรงงานของประเทศ ต้องขอบคุณ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและแรงงานทั้งในประเทศและทั่วโลก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติการสร้างศักยภาพของแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมิติของสภาวะแวดล้อมที่ทุกประเทศต้องดำเนินการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของนานาประเทศ” นางสาวบุปผา กล่าวในท้ายสุด

Visitors: 224,417