สวท

สวท.เบตง จัดงานเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ” พร้อมผลักดัน Soft Power ในพื้นที่  

ยะลา - สวท.เบตง จัดงานเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ” พร้อมผลักดัน Soft Power ในพื้นที่  ให้กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างราย ให้ประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ (20 ก.พ.67) ที่ณ อาคารอเนกประสงค์สวนหมื่นบุปผา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายวิรัต  แซ่ตัน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเป็นประธานเปิดงานเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม”  ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567   โดยมีนายสุทธิพงศ์  สาครินทร์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง  นายโตหอง แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน นายศิวพงษ์ พิทักษ์ทักษิณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และ น.ส.มณีทิพย์. แซ่หวง มัคคุเทศก์ในพื้นที่  และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุขสัญจรในครั้งนี้

นายวิรัต  แซ่ตัน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริม Soft Power ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น    ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และสร้างรายได้สู่ประชาชน  โดยอำเภอเบตงมีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ถือเป็น Soft Power ของไทย ที่สามารถตอ