สวนทุเรียนเบตง

เกษตรอำเภอเบตงเผยสวนทุเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนต้นตาย จำนวนกว่า 10 แปลง

ยะลา - เกษตรอำเภอเบตงเผยสวนทุเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนต้นตาย จำนวนกว่า 10 แปลง จากการประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตรในพื้นที่สูง

วันนี้ (2 เม.ย.67)นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเบตง เปิดเผยว่าปัจจุบันอำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 42,000 กว่าไร่ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากเมื่อก่อนพื้นที่โดยหลักเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราหลายส่วนได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนไปแล้ว ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 42,000 กว่าไร่ให้ผลผลิต 20,000 กว่าไร่ แนวโน้มการปลูกทุเรียนจะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่ เรื่องของแหล่งน้ำทางการเกษตร ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำปริมาณที่มากใน1ต้นขนาดใหญ่ ประมาณ 200 ลิตรแล้วแต่ขนาดต้นทุเรียน

ซึ่งจากยางพาราที่ไม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องมีระบบน้ำ ปัจจุบันพอเปลี่ยนเป็นการปลูกทุเรียน เกษตรกรหลายรายจำเป็นต้องมีระบบน้ำ ทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำกันบ้าง ซึ่งเกษตรกรที่จะปลูกทุเรียน คำแนะนำของเกษตรอำเภอเบตง อย่างแรก คือต้องสำรวจแหล่งน้ำ ให้มั่นใจว่าเราสามารถหาแหล่งน้ำในการดูแลต้นทุเรียนของเราได้ สำรวจแหล่งน้ำ ทำระบบน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เร