สุพรรณบุรี

วันที่ 9 เมษาย 2567

นายณัฐภัทร สุวรรณปุระทิป ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 หมู่เสือลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม