หนี้นอกระบบ

ยะลาประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล

ยะลา - ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลและทรวงมหาดไทย ที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและประชาชนที่ขายสินค้า มีทั้งจ่ายดอกเบี้ยรายวัน ดอกเบี้ยรายเดือน บางรายจ่ายดอกเบี้ยทั้งรายวันและรายเดือน

      เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลานายอำเภอเบตง สั่งการให้นายฐิศิรักน์ ห่อหุ้ม ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/เลขานุการศูนย์ฯ ดำเนินการรับลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอเบตงซึ่งในช่วงเช้านี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาเรื่อยๆ ประชาชนทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ จึงได้ตัดสินใจมาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาลและทรวงมหาดไทย ที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ  โดยเริ่มวันที่ 1 ธันวาคมวันนี้เป็นวันแรกในขณะที่ประชาชนที่มาลงทะเบียนนั้นมีความต้องการที่จะเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นสื่อกลางในการไกล่เกลี่ย เพื่อต้องการที่ลดดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและประชาชนที่ขายสินค้า มีทั้งจ่ายดอกเบี้ยรายวัน ดอกเบี้ยรายเดือน บางรายจ่ายดอกเบี้ยทั้งรายวันและรายเดือน ได้รับความเดือดร้อนจากการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ดีในช่วงนี้ทำให้การทำมาหากินและหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยยากลำบาก การที่รัฐบาลมีโครงการดังกล่าว จึงส่งผลดีกับประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนที่มาลงทะเบียนต่างบอกว่าต้องการใช้หนี้ให้หมดดีกว่าการเป็นหนี้

       ทางด้าน นายฐิศิรักน์ ห่อหุ้ม ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/เลขานุการศูนย์ฯ กล่าวว่า มาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้น ได้มีมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือประสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567  โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลลูกหนี้แต่ละประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567 เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ลงทะเบียน และทำการประเมินผลการดำเนินการในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้   อีกทั้งยังมีมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่มาลงทะเบียนไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  โดยให้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเฝ้าระวังบุคคลที่ปล่อยเงินกุ้นอกระบบ และอื่นๆ ตามมาตรการปราบปราม และยังหากพบกลุ่มบุคคลปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ดำเนินการทันที พร้อมทั้งให้บุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ มาทำการจดทะเบียนการปล่อยเงินกู้ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายอีกด้วย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 346,748