หนุนทำงานวัยเรียน

เปิดแล้ว! ทักษะทำงาน เทียบใบรับรองวุฒิได้ ที่ ม.กาฬสินธุ์  "พิพัฒน์" หนุนทำงานวัยเรียน ทำCredit Bank ให้แรงงานไดวุฒิสูงขึ้น เพื่อก้าวหน้าทางอาชีพ

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เผยกระทรวงแรงงาน โดยก