หน่วยกำลังเบตง

หน่วยกำลังในพื้นที่อำเภอเบตงวางกำลังรักษาความปลอดภัยรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

ยะลา - เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง ใน อ.เบตง จ.ยะลา วางกำลังรักษาความปลอดภัยรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่จะเดินทางร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ”

วันนี้ (27ก.พ.67) เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง จัดกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ  ที่จะเดินทางร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชายแดนใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ” (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชายแดนใต้  27 - 29 ก.พ.2567 และเดินทางเข้าพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 28-29 ก.พ.นี้  

โดยนายกฯ จะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้า “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” และ “ปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา” สู่ GI ไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง และเดินทาไปติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง รวมถึงเยี่ยมชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย รับประทานอาหารที่ร้านอาหารต้าเหยิน ก่อนจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เพื่อเดินทางต่อไปยัง จ.นราธิวาส 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเข้มงวด โดยวางกำลังทุกเส้นทางและจุดเข้าออกทุกจุดเพื