หมอกควัน ยะลา

ยะลาหมอกควันข้ามแดนเบาบางลง หลังลมเปลี่ยนทิศทางฝนตกช่วยชะลางม่านหมอกควันให้เจือจางลง

สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เข้าปกคลุมท้องฟ้าที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 66 ส่งผลทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมวานนี้ (2 ต.ค 66) อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หลังพบฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.สะเตง อ.เมือง และบริเวณ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ล่าสุดวันนี้ (3 ต.ค.66) สภาพท้องฟ้าที่มีกลุ่มควันเริ่มเบาบางลง หลังลมเปลี่ยนทิศทาง ประกอบมีแสงแดดส่องในช่วงสาย ซึ่งจะทำให้กลุ่มควันลดลง และจางหายไป และช่วงบ่ายในวันนี้ สถานการณ์หมอกควันเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาเกือบ 30 นาที จึงช่วยชะลางม่านหมอกควันให้เจือจางลงจนสภาพอากาศแจ่มใสขึ้น เล็กน้อย ซึ่งภาพถ่ายในมุมสูงจะเห็นในตัวเมืองเบตง ยังไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากยังมีหมอกควันจางๆปกคลุมอยู่ ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา พบว่าจากเมื่อวานนี้ฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะนี้ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรระมัดระวังสุขภาพของตนเอง หากออกนอกบ้าน นอกอาคาร ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ส่วนประชาชนทั่วไปให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตาและ ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศได้จากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 100,351