หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเดินทางพบปะคนไทยในมาเลเซีย

ยะลา – แม่ทัพภาค 4  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาและพบปะคนไทยศูนย์กลางชุมชนคนเชื้อสายไทยในมาเลเซียและ เครือญาติทางประวัติศาสตร์ชุมชนตาเซ๊ะ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566  ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะทำงาน  พร้อมด้วยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พ.ต.อ.สัญญา ทองสวัสดิ์ ผกก.สภ.เบตง  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และพบปะ รับทราบผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายโชคชัย  สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง และ สมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมให้การต้อนรับ

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯ มีงานทำ มีรายได้  พอเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์ อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ต่อไป

ต่อจากนั้น พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะเดินทางไปยังวัดอินทราวาส (ตาเซ๊ะ) ต.บลูกาเซมัง อ.เปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางชุมชนคนเชื้อสายไทยในมาเลเซียและ เครือญาติทางประวัติศาสตร์  ซึ่งอาศัยอยู่กว่า 4,200 คน  ซึ่งชุมชนตาเซ๊ะอยู่ห่างจากชายแดนของป