หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเดินทางพบปะคนไทยในมาเลเซีย

ยะลา – แม่ทัพภาค 4  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาและพบปะคนไทยศูนย์กลางชุมชนคนเชื้อสายไทยในมาเลเซียและ เครือญาติทางประวัติศาสตร์ชุมชนตาเซ๊ะ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566  ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะทำงาน  พร้อมด้วยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พ.ต.อ.สัญญา ทองสวัสดิ์ ผกก.สภ.เบตง  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และพบปะ รับทราบผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายโชคชัย  สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง และ สมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมให้การต้อนรับ

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯ มีงานทำ มีรายได้  พอเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์ อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ต่อไป

ต่อจากนั้น พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะเดินทางไปยังวัดอินทราวาส (ตาเซ๊ะ) ต.บลูกาเซมัง อ.เปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางชุมชนคนเชื้อสายไทยในมาเลเซียและ เครือญาติทางประวัติศาสตร์  ซึ่งอาศัยอยู่กว่า 4,200 คน  ซึ่งชุมชนตาเซ๊ะอยู่ห่างจากชายแดนของประเทศไทย ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณ 20 กม. โดยมีคนเชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศมาเลเซีย ให้การต้อนรับโดยคนไทยส่วนใหญ่ที่นี่ได้มา ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มานานตั้งแต่สมัยมณฑลปัตตานีที่มีสุลต่านแห่งยะรมเป็นผู้ปกครอง จนกระทั่งมีการปักปันดินแดนในยุคสมัยอาณานิคม ส่วนหนึ่งของเมืองยะรมหรืออำเภอเบตงในปัจจุบันถูกแบ่งให้อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษก่อนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียหลังเป็นเอกราช

โดยแม่ทัพภาค 4 ได้ทำบุญถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และได้พบปะพูดคุยคนไทยที่มาให้การต้อนรับถึงการเป็นอยู่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และรายได้ รวมถึงการอยู่ร่วมกันตามแนวชายแดนอย่างสันติ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนไทยที่มาให้การต้อนรับ     ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

https://drive.google.com/file/d/190WLKtcWBQFnNI6he_pDC1Vb0qCdQT8u/view?usp=drive_link

 

Visitors: 244,884