หยุดเวลาไว้ที่น่าน

หยุดเวลาไว้ที่น่าน(1)...ในช่วงเวลาใกล้เที่ยงของวันหนึ่ง นกแอร์สายการบินโลคอตส์ พาเราร่อนลงสู่สนามบินเล็กๆของเมืองน่าน อากาศช่วงนั้นกำลังเย็นสบายเพราะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ภาระกิจที่คณะของเรามาเมืองน่านเพื่อชมการแข่งเรือยาวประจำปีในแม่น้ำน่านครับ ซึ่งจะมีแข่งขันในวันพรุ่งนี้ จุดขายของเมืองน่านคือวัด  และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่แบบเรียบง่ายดั้งเดิม

โดยในตัวเมืองมีบ้านเก่าทรงโบราณแบบทางเหนือหลายหลัง ทำให้ดูว่าเป็นเมืองอนุรักษ์ มีวัฒนธรรมชัดเจนได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยว ในตัวเมืองน่านวัดภูมินทร์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน แค่เดินผ่านก็ทำให้หยุดชะงัก อยากเข้าไปรู้จักแล้ว เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลก มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่าน จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดนี้ คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้อ  ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพงามเยี่ยมเลยครับ ได้ข่าวว่าช่วงหลังเทศบาลเมืองน่านได้จัดรถรางบริการฟรี ชมบรรยากาศรอบเมืองด้วย ในเม