หลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง

 หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม พระเกจิชื่อดังที่ชาวเมืองนนท์ให้ความเลื่อมใสศรัทธา วัดสะพานสูง ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อ ปีฉลู พ.ศ.๒๓๕๙ ที่ตำบลบ้านแหลมใหญ่ ฝั่งใต้ ข้างวัดท้องคุ้ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บิดาชื่อ “นายนาค” และมารดาชื่อ “นางจันทร์ ” มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๔ คน คือ ๑. หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ๒. นายฟัก ๓. นายขำ ๔. นางอิ่ม

 เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๑ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม อายุท่านได้ ๒๒ ปี ได้อุปสมบท ที่วัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด (วัดบ่อนี้อยู่คิดกับตลาดในท่าน้ำปากเกร็ด) ท่านอุปสมบท ได้ประมาณหนึ่งเดือน ท่านก็ได้ย้ายไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร ธนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมลธรรมพร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งย้ายมาจากวัดราชบูรณะ พระนคร หลวงปู่เอี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม และแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้ถึง ๗ พรรษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส

 เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๘ อยู่วัดประยูรวงศาวาสได้ ๓ พรรษา ถึงปี พ.ศ.๒๓๘๙๑ นายแขก สมุห์บัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยม ไปจำพรรษาเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นเริ่มแรก และได้ศึกษาอยู่ ๕ พรรษา ถึงปี ๒๓๙๖ ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ (ซึ่งปัจจุบันนี้ คือคลองพระอุดม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมา อาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยม กลับไ