องค์การตลาด

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.

วันนี้ (15 มกราคม 2567) เวลา 08.39 น. นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การตลาด เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นวันแรก โดยมี นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด พร้อมคณะกรรมการองค์การตลาด ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์, นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าต้อนรับและร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อเซียมซือกง ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่องค์การตลาด เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน 

 จากนั้น นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ได้ส่งมอบตำแหน่งให้แก่นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาด โดยนายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฎิบัติงานว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านสำคัญอย่างยิ่งในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรคือสิ่งที่สำคัญ ถัดมาคือเป้าหมายในการดำเนินงาน และสุดท้ายคือการปฎิบัติงานทั่วไปต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ในการนำพาองค์กรให้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ทิ้ง Keyword สั้นๆว่า “ผมคงไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้ตัวเองดูดีจากองค์กร แต่ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรดูดีขึ้น”

 

Visitors: 244,862