อต

-        นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่ฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้ง เตรียมผลักดันให้องค์กรแห่งนี้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้มากที่สุด 

        เนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันครบรอบ 70 ปีการก่อตั้ง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กรแห่งนี้ ได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนพรัอมมอบนโยบาย

       ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดได้กล่าวรายงานถึงภารกิจที่ดำเนินการขององค์การตลาดว่า หน้าที่หลักขององค์การตลาดคือ จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย ส่งเสริมตลาดเอกชน รวมถีงจัดและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการตลาดนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว

-        นอกจากนี้ทางองค์การตลาดยังเพิ่มแนวคิดที่จะพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดที่สามารถคำนวณได้ทั้งอุปสงค์อุปทานเกี่ยวกับสินค้าต่างต่างทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าแปรรูปมูลค่าสูงอีกด้วย

-        และยังมีการพัฒนาด้าน E-Commerce แพลตฟอร์มกลางตลาดซื้อขายสินค้าของประเทศไทย ที่จะเป็นตลาดกลางการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการค้าออนไลน์สินค้าและบริการต่างๆขององค์การตลาดอีกด้วย

        และที่สำคัญองค์การตลาดยังมีโครงการ Go Green 6G ที่มีเป้าหมายจะทำให้ตลาดทั้วประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและมีกระบวนการจัดการขยะอาหารเป็นศูนย์ทั้งหมดภายในปี 2580 โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการกับตลาดที่อยู่ในความดูเลบ้างแล้ว

        ซี่งภายหลังการรับฟังนายเกรียงได้กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นหลัก โดยหวังอย่างเต็มที่ ที่จะเห็นการพัฒนาองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาศในการพัฒนารายได้ตนเองต่อไป ในอนาคตตนจะทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานนี้มากขึ้น และหวังว่าการพัฒนาตลาดในสังกัดองค์การตลาดนั้นจะเป็นตัวอย่างจะเป็น Solf Powerให้กับตลาดอื่นๆ ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Visitors: 244,861