อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่


นางสาวบุปผา  เรืองสุด  ถือฤกษ์มงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน โอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนที่ 21

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 08.29 น. นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป  โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนที่ 21 และเป็นอธิบดีหญิงคนที่ 6  โดยก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

Visitors: 224,419