อบต มหาสวัสดิ์


นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์  จัดประชุม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข และ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง หนึ่งหมู่บ้านยังยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา

เพื่อขับเคลื่อนโครงการทั้งสองโครงการ แบบบูรณาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นจริง ณ ห้องประชุม อบต.มหาสวัสดื์ 

 

ภาพข่าว สุวิทย์พึ่งเกษม

https://www.facebook.com/SalayaChannel/videos/1208372439771809

Visitors: 244,881