ออนไลน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ออนไลน์กรมพัฒน์ ฮอต! ประชาชนสนใจฝึกอบรม กว่า 9 แสนคน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สุดปัง ประชาชนสุดฮิตฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ DSD Training กว่า 9 แสนคน เรียนจบรับวุฒิบัตรทันที

นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันแรงงานที่ผ่านมา พี่น้องแรงงานได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการและองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลมาเสริมทัพ ทั้งนี้ ทำให้ตลาดแรงงานเกิดการแข่งขันสูง เช่น อาชีพพัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาเว็บ ระบบข้อมูลและฐานข้อมูล Internet of Things ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการตรวจสอบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง แรงงานที่สามารถปรับตัวเรียนรู้และวิวัฒนาการได้เร็วที่สุด จำเป็นต้องอาศัยการแปลและการเรียนรู้จากข้อมูล (DATA) และจากเหตุผลดังกล่าว ทำให้แรงงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับความสามารถต่อยอดในสายงาน หรือตำแหน่งงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบันเพื่อความอยู่รอด จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการอัพสกิลให้แก่แรงงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานด้านดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีสอดรับนโยบายรัฐบาลด้านการยกระดับการฝึกทักษะด้านดิจิทัลให้แก่แรงงาน

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA)  จัดทำระบบการฝึกอบรมผ่านออนไลน์ DSD Online Training ในปี 2566 มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ฝึกทักษะออนไลน์ จำนวน 938,701 คน ซึ่งเว็บไซต์ได้จำแนกการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ 36 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. ภาษาต่างประเทศและ soft skill  (3 หลักสูตร) 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล (18 หลักสูตร) 3. งานช่างและการซ่อมบำรุง (13 หลักสูตร) 4. อาชีพอิสระและงานบริการ (2 หลักสูตร) หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมีผู้เข้าอบรมมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การใช้