อาชีวะ UP SKILL

อธิบดีบุปผา ส่งผู้ตรวจกรมจับมืออาชีวะ  Up-Skill เยาวชนพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เตรียม Up-Skill นักเรียนอาชีวะภาคใต้ 5 จังหวัด สร้างแรงงานคุณภาพได้มาตรฐานป้อนตลาดแรงงาน 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มแรงงานเป้าหมายที่กรมเร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือเพ