อำเภอเบตง

อำเภอเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ยะลา -อำเภอเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567  ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ   พร้อมขอความร่วมมือผู้ขับขี่ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ 

https://drive.google.com/file/d/1LNOS2CQmhAEpVHiZlLpXYlEd0Z7GktGK/view?usp=drive_link

วันที่ 29 ธ.ค.66 ที่ จุดตรวจ ศอร.เบตง (กม.2) อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลานายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567 ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ  โดยมีพ.ต.อ.จิรวัฒน์ ผกก.สภ.เบตง   นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นางคชาพร จินตนุกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง   นายศุภกฤตย์    ภคพงศ์พันธุ์  สาธารณสุขอำเภอเบตง  หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครอง กองกำลังภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลอง งานประเพณีทำบุญงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งปัจจัยด้านคนและยานพาหนะ ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของอำเภอ และศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้บูรณาการหน่วยกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันดำเนินงาน ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และจุดพัก เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน โดยมีชื่อในการรณรงค์ ชีวิตวีถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่2567 อย่างปลอดภัย และฝากถึงประชาชนที่ภูมิลำเนา ขอให้ใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัว มีความสุข และระมัดระวังการดื่มไม่ขับ เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเกิดจากการเมาแล้วขับ จึงอยากให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละในช่วงวันหยุดมาทำงาน

สำหรับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตง (ศปถ.อ.) ได้จัดทำการทำแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมีการตั้งจุดตรวจในถนนสายหลักและสายรองในลักษณะบูริณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่ง