อำเภอเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการสงกรานต์

อำเภอเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ยะลา -อำเภอเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” พร้อมเข้มงวดจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่

วันนี้ (11เม.ย.66) ที่จุดตรวจป้อม ศอร. อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นานอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุอันอาจเกิดขึ้นจาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นานอำเภอเบตง  กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทำให้ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร อำเภอเบตง จึงได้บูรณาการหน่วยกำลังทั้งภาคราชการ และเอกชนในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จุดพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยมีหัวข้อหลักในการณรงค์ คือ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "  เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัยการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดพักบริการประชาชนในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้มีการตรวจระดับแอลกอฮอลล์ ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะผู้ขับขี่ยานพาหนะ  โดยอำเภอเบตงได้กำหนดจุดตรวจหลัก ที่ตั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  จำนวน 3 จุด คือ 1. จุดตรวจสามแยกบ้านนาข่อย ม.1 ตำบลยะรม อำเภอเบตงจังหวัดยะลา 2. จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง บ้าน กม. 36 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 3. จุดตรวจป้อม ศอร. และมีการตั้งด่านชุมชนจำนวน 4 จุด ประกอบด้วย 1.จุดตรวจบ้านวังใหม่ หมู่5 ต.อัยเยอร์เวง  2.จุดตรวจบริเวณป่าช้า กม.4 สายบ่อน้ำร้อน หมู1 ต.ตาเนาะแมเราะ  3.จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ หมู่ที่2  4.จุดตรวจ 5แยกสนามบิน หมู่6 ต.ยะรม  

นอกจากนี้ยังตั้งจุดกวดขันจับกุมกฎจราจรในเขตเมืองอีก 7 จุด คือ 1.บริเวณ4แยกโรงแรมศรีเบตง  2.บริเวณ4แยกหน้าอุโมงค์มงคลฤทธิ์ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง  3.บริเวณ4แยกศาลาเฉลิมพระเกียรติ 70พรรษา  4.บริเวณ4แยกไฟแดงเหลี่ยนหยู่  5.บริเวณถนนนาคราช หน้าอู่มามอร์เตอร์  6.บริเวณสะพานถนนอัยเยอร์เบอร์จัง  และ7.บริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอเบตง

ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังของอำเภอเบตง พบว่า ในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุ 2ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  ปี 2564 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน  ปี 2565 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  ส่วนจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือ ถนนสาย 410 ช่วง กม.21-24 ต.อัยเยอร์เวง  ถนนสาย 410 ช่วง กม.4-กม.7  ถนนสายบ่อน้ำร้อน  ถนนสายสามแยกบ้านมาลา กม.9  ต.ตาเนาะแมเราะ  ถนนสายบ้านจันทร์รัตน์-โรงเลื่อยสามดาว  ถนนสายสามแยกราดมง-หน้าตลาดนัดบันนังซิแน ต.ยะรม  ถนนสายสามแยกบาแตตูแง-บ้านนารีรัตน์ ต.ธารน้ำทิพย์  ถนนบริเวณหน้าโรงยิมเทศบาลเมืองเบตง  ถนนสายสามแยก กม.2 สายพรมแดน  และบริเวณถนนนาคราช ต.เบตง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711