อีซี่แอร์ไลน์

สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines)  Ezy Airlines  เตรียมเปิดเส้นทางบิน “หาดใหญ่-เบตง” เชื่อมต่อเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสสามปี2568

ยะลา- สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines)  Ezy Airlines  เตรียมเปิดเส้นทางบิน “หาดใหญ่-เบตง” เชื่อมต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ พร้อมให้บริการปี 2568

วันที่ 27 พ.ค.67   นายชัชวีร์ สาครวิสัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและติดต่อประสานงานต่างประเทศ ของสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines) กล่าวว่า  Ezy Airlines ดำเนินการโดยบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ซ จำกัด ผู้ได้รับในอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 92.7 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดจำหน่ายอากาศยานขนาดเล็กและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก   ซึ่งสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ เตรียมจะทำการบินเชื่อมเมืองหลักและเมืองรองในภาคใต้เข้าด้วยกันเพื่อให้ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางในภูมิภาคและย่นระยะเวลาการเดินทางทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจในภาคใต้แข็งแกร่งขึ้น โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาสที่ สาม ปี 2568 นี้

ซึ่งสาเหตุที่เราเลือกอำเภอเบตงคือเราได้มองถึงอุปสรรคเมื่อทางรัฐบาลได้สร้างสนามบินเบตงขึ้นมาแล้วและมีปัญหาในเบื้องต้นทางบริษัทเรามองเห็นว่าเครื่องบินของทางบริษัทเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 12 ที่นั่งซึ่งเหมาะสมกับการเดินทางในทางภูมิภาค อีกทั้งเบตง