อุทยานศรีเทพ

โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี "วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก" และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ

นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี

นางโชติกา อัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า การจัดงานประเพณี "วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก" และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณี "วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก" และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่ยกระดับไปสู่งานระดับชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประ