ฺBig Day รวมพลังเลือกตั้งประเทศไทย

 อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย  

ยะลา - อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย  รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  กกต.ยะลา คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2566 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม ชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้  โดยขบวนรณรงค์ออกจากจากบริเวณหน้าลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง ฝั่งรูปปั้นไก่เบตง  ผ่านเส้นทางย่านเศรษฐกิจและชุมชนใจกลางเมืองเบตง  ผ่านหน้าต้าเหยิน-หน้าโรงแรมคาเธ่ย์-หน้าตลาดสด-แยกเหลี่ยนหยู-วงเวียนหอนาฬิกาเทสบาลเมืองเบตง และกลับไปยังรูปปั้นไก่เบตง รวมระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งเสียงของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทย จึงขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความสุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง  โดยประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยบัตรสีม่วง จะเป็นการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรสีเขียว จะเป็นการเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  ซึ่งทาง กกต. ได้จัดทำป้ายไวนิลให้ประชาชนได้ดูหมายเลข และรายละเอียดของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อลดความสับสนของประชาชน พร้อมยืนยันว่า จะดูแลทุกคะแนนเสียงของประชาชนให้มีความหมาย

สำหรับ อำเภอเบตง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 75 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 45,828 คน แบ่งเป็น