ฺBig Day รวมพลังเลือกตั้งประเทศไทย

 อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย  

ยะลา - อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย  รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  กกต.ยะลา คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2566 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม  Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม ชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้  โดยขบวนรณรงค์ออกจากจากบริเวณหน้าลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง ฝั่งรูปปั้นไก่เบตง  ผ่านเส้นทางย่านเศรษฐกิจและชุมชนใจกลางเมืองเบตง  ผ่านหน้าต้าเหยิน-หน้าโรงแรมคาเธ่ย์-หน้าตลาดสด-แยกเหลี่ยนหยู-วงเวียนหอนาฬิกาเทสบาลเมืองเบตง และกลับไปยังรูปปั้นไก่เบตง รวมระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งเสียงของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทย จึงขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความสุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง  โดยประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยบัตรสีม่วง จะเป็นการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรสีเขียว จะเป็นการเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  ซึ่งทาง กกต. ได้จัดทำป้ายไวนิลให้ประชาชนได้ดูหมายเลข และรายละเอียดของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อลดความสับสนของประชาชน พร้อมยืนยันว่า จะดูแลทุกคะแนนเสียงของประชาชนให้มีความหมาย

สำหรับ อำเภอเบตง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 75 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 45,828 คน แบ่งเป็น ตำบลเบตง 35 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 19,903 คน  ตำบลตาเนาะแมเราะ 11 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  6,786 คน  ตำบลอัยเยอร์เวง  13 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 8,340 คน  ตำบลยะรม 11 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,484 คน  และ ตำบลธารน้ำทิพย์  5 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 3,315 คน ซึ่ง กกต.ยะลาคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

0641265593

Visitors: 244,884