เครือข่ายการเมืองภาคประชาชน อำเเภอเบตง

เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจ

ยะลา - เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจสำคัญชายแดนใต้  ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมพร้อมดันสู่เมืองเศรษฐกิจการชายแดนที่สำคัญของไทย ย้ำ ชายแดนใต้ ต้องเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร พร้อมผลักดันอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกมุสลิม บนเส้นทางการคมนาคมสู่ใต้สุดสยาม

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์วิวแลนมาร์ค อำเภอเบตง เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตง ได้จัดเวทีสัมมนา การพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจสำคัญชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้านักธุรกิจ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเบตงจำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยมีช่วงหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมาเสวนาในเรื่องนโยบายพรรคเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารชายแดนใต้ตามกรอบการเป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับโครงการความมั่นคงทางอาหารสู่ครัวโลก

 นายอรัญ วงศ์อนันต์ ทีมยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ละเลยในการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องของความยากจนของคนใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้มีท่าน"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" รัฐมนตร