เครือข่ายการเมืองภาคประชาชน อำเเภอเบตง

เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจ

ยะลา - เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจสำคัญชายแดนใต้  ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมพร้อมดันสู่เมืองเศรษฐกิจการชายแดนที่สำคัญของไทย ย้ำ ชายแดนใต้ ต้องเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร พร้อมผลักดันอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกมุสลิม บนเส้นทางการคมนาคมสู่ใต้สุดสยาม

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์วิวแลนมาร์ค อำเภอเบตง เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตง ได้จัดเวทีสัมมนา การพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจสำคัญชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้านักธุรกิจ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเบตงจำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยมีช่วงหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมาเสวนาในเรื่องนโยบายพรรคเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารชายแดนใต้ตามกรอบการเป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับโครงการความมั่นคงทางอาหารสู่ครัวโลก

 นายอรัญ วงศ์อนันต์ ทีมยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ละเลยในการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องของความยากจนของคนใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้มีท่าน"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ และ "นิพนธ์ บุญญามณี" ในฐานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้วางนโยบายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ด้วยนโยบายความมั่นคงของอาหารสู่ครัวโลกมุสลิม ใช้จุดแข็งของพื้นที่ ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางทะเลและการเกษตร ที่เป็นอาชีพที่คนในพื้นที่ทำอยู่แล้วให้มั่นคงยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมเรื่องการเกษตร ปลูกทุเรียน มังคุด และอื่นๆ ส่งเสริมอาชีพประมง เช่น โครงการปูทะเลโลก ที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ การฟื้นฟูนาร้างจำนวน 300,000 ไร่ ให้กลับมาเป็นนาข้าว เพราะหลายพื้นที่มีชลประทานที่หนุนเสริมการทำนาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการส่งเสริมให้ปลุกไผ่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีตลาดให้การรองรับ โดยเฉพาะอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ท่านหัวหน้าพรรคยังได้เคยลงมารับทราบปัญหาและข้อมูลศักยภาพที่ควรพัฒนาด้วยตนเองเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ดังนั้น เวทีในวันนี้ต้องขอชื่นชมภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญกับบ้านเกิดของตนเอง  พรรคพยายามผลักดันให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ด้วยการผลักดันด้านการคมนาคมที่รองรับการพัฒนาตามนโยบายนี้สู่ชายแดนใต้ จึงจะเรียกได้ว่ามั่นคงอย่างแท้จริง

ด้าน ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เชื่อมโยงกับโครงการความมั่นคงทางอาหารสู่ครัวมุสลิมโลก ที่เป็นโครงการที่ทำได้จริง ไม่ใช่เรื่องขายฝัน ที่เหมาะสมกับสภาพของภูมิศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นอาชีพที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำได้และทำเป็นที่สำคัญ ถ้าทำสำเร็จจะเป็นการพลิกฟื้นชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวอย่างถาวร

ส่วนนายณรงค์  ดูดิง  ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดยะลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้พรรคไม่ขอเถียงกับใคร ไม่ทะเลาะกับใคร ขอเดินหน้าหาเสียง เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเห็นผลงานที่ผ่านมาได้ชัดเจนกว่า อีกทั้งยังมีนโยบายที่พร้อมทำทันที ทำได้ไว ทำได้จริง  และยังกล่าวว่าเบตงเป็นบ้านเกิดของตน ในฐานะที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ขอรับรองว่าพรรคได้รับทราบสภาพพื้นที่เบตงที่มีโอกาสการพัฒนาอีกยาวไกล จึงขอแรงใจช่วยกันให้พรรคมืออาชีพได้เข้าเป็นรัฐบาล พร้อมทั้งขอเป็น ส.ส. เป็นปากเสียงแทนประชาชนในพื้นที่ 

ขณะที่นายชารีฟฟุดดีน  สารีมิง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์จะสนับสนุนกิจกรรมสร้างโปรดักของชุมชนโดยขับเคลือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกำลังทำอยู่ในขณะนี้ เช่น โครงการโคบาลชายแดนใต้ ที่มีการผลักดันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของแหล่งเงินทุน จำนวน 1.5 พันล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนให้เกษตรกรตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงโคเนื้อ 50,000 ตัว ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ผลักดันมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

064-126-5593

Visitors: 244,881