เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2003” 

    วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2566)  เวลา  14.00 น. พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2023” ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลเรือโท กำจร  เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นางสาวพัชรณันษ์  พัชรวราทิพย์ ประธานบริหารชมรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และ คุณแพนเค้ก เขมนิจ  จามิกรณ์  ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง Fly Navy Run For Sea  & Child 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566  ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ และกิจกรรมสาธารณกุศล  และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทัพเรือ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้แก่ พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก โดยบริเวณชายหาดนภานาวี (หาดEOD) ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่พะยูนเข้ามาอยู่อาศัย และสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังของกองทัพเรือในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสที่ดีในสังคม และสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวในกองทัพเรือ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์การบิน ของกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ ต่อไป 

 

 

 กำหนดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

1.ประเภทมินิมาราธอน(Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 650 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบิบ ชิพจับเวลา เหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย และถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือในรางวัลชนะเลิศ OverAll ประเภท ชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือในรางวัลแต่ละช่วงอายุพร้อมเงินรางวัลตามลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง พร้อมเง