เตือนภัย

"เตือนภัย!  เพจปลอมว่อน ชวนทำงาน จูงใจรายได้ดี   กรมพัฒน์แจ้งอย่าหลงเชื่อ"

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” และ “กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เพื่อประกาศรับสมัครงาน รับงานไปทำที่บ้าน โดยอ้างจะได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นเงิน ซึ่งหากพบเห็นลักษณะชักชวนการทำงาน ผ่านทางข้อความ (SMS), Line, WhatsApp หรือ Social Media ต่าง ๆ หรือมีการให้โอนเงินเข้าระบบล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน ขอให้ตระหนักไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ

หากแม้ว่าภาครัฐจะสามารถปิดเพจปลอมดังกล่าวได้ แต่กลุ่มมิจฉาชีพยังคงสามารถสร้างเพจใหม่ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกรณีที่มีการประกาศรับสมัครให้ทำงานพิเศษ  จงใจด้วยรายได้ต่อวันค่อนข้างสูง  เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในเรื่องของการพัฒนาทักษะ ไม่มีการเชิญชวนเกี่ยวกับการรับสมัครงานหรือการรับงานไปทำที่บ้าน จึงขอให้ประชาชนตรวจสอเพจ และสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-2454035  เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงดังกล่าว