เทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง

https://drive.google.com/file/d/1I0Bv5l6hnNXGCBvcGZSSP3HouR8-gs0Y/view?usp=share_link

เทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง จัดโครงการ  การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 

ยะลา - เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. จัดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” สำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านคนคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” โดยมีนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  นางรัชดา จันทรส หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเบตง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย อปพร.เข้าร่วม 

โดยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. จัดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” สำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านคนคืนสู่ธรรมชาติ และ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงู การจำแนกชนิดงู การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด และฝึกปฏิบัติจับงูที่มีพิษและไม่มีพิษ 

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ นำทีมโดย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) พร้อมด้วย ดร.ณัฐสุดา ดรบัณฑิต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  โดยมีผู้เข้าอบรมจากอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ในพื้นที่ จังหวัด