เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา

 เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง Asia & Oceania – major Festival Cities “Night Time Economy and Tourism”
จากสมาคม International Festivals and Event Association (IFEA)
ในการเข้าร่วมงาน Festival International Exchange Multilateral Meeting ณ เมืองทงยอง (Tongyeong) สาธารณรัฐเกาหลี
 
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเดินทางมาชมความอลังการ ตระการตาของเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาในปีนี้ได้เลย #PattayaInternationalFirework
 
Visitors: 345,949