เทศกาลไห้วบ๊ะจ่าง

ยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนในเบตงจัดงานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมโบราณ

ยะลา - เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา จัดงานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี พ.ศ.2566 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงและชาวจีนจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 66 ที่สระบัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนและ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของตำบลธารน้ำทิพย์  โดยมี นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอบตง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่และชาวมาเลเซียเข้าร่วม

 นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ เปิดเผยว่า  เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ได้จัดงานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น ภายใต้ โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถแสดงความเคารพและระลึกถึงบุคคลสำคัญและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้ด้วยการเซ่นไหว้บ๊ะจ่างอันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญ  ส่วนกิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีไหว้บ๊ะจ่าง และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของเทศกาล วันไหว้บ๊ะจ่าง และการปฏิบัติตนในวันไหว้บ๊ะจ่าง  กิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลประเพณีในพื้นที่ กิจกรรมการแข่งขันห่อบ๊ะจ่าง กิจกรรมการแข่งขันกินบ๊ะจ่าง ประเภทชายและหญิงรวมทั้งเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยว สระบัวแดง เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยบริเวณรอบสระบัวแดงมีอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะแก่การออกกำลังกาย เดิน วิ่ง และปั่นจักรยานสูดโอโซน บริสุทธิ์  เพราะรายล้อมไปด้วยแมกไม้เขียวขจี และสวนทุเรียน สวนผลไม้นานาชนิด จึงเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศที่สระบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวของตำบลธารน้ำทิพย์ด้วย

สำหรับวันไหว้บ๊ะจ่าง หรือเทศกาลตวนอู่เจี๊ย เป็นประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดต่อกันมา  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีน ถือเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน อันได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์  ซึ่งความหมายของวันไหว้บะจ่างคือเป็นการระลึกถึง ชูหยวน หรือ จูหยวน ซึ่งเป็นกวีผู้รักชาติคนสำคัญของจีนผู้ถูกฮ่องเต้เนรเทศออกจากเมืองเพราะหลงเชื่อคำพูดโกหกของขุนนานกังฉิน อันเป็นสาเหตุให้รัฐฉู่ล่มสลาย    ชูหยวน ผู้มีจิตใจรักชาติมิอาจทำอะไรได้เกิดความเสียใจอย่างมากจึงตัดสินใจกระโดดแม่น้ำเปาะล่อกังตายในวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 นั้นเอง  เมื่อชาวบ้านทราบข่าวจึงได้ช่วยกันออกเรือค้นหาศพของชูหยวนและในระหว่างที่ค้นหาพวกชาวบ้านต่างพากันโยนเศษอาหารลงแม่น้ำเพื่อล่อให้สัตว์ไม่ไปกินศพของชูหยวนและหลังจากนั้นทุกปีพอถึงวันครบรอบวันตายก็จะมีการนำเอาอาหารต่าง ๆ ไปโปรยในแม่น้ำดังกล่าวจนกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านผู้หนึ่งฝันเห็นชูหยวนมาบอกว่าเศษอาหารที่โปรยนั้นเขาไม่ได้รับ เนื่องจากสัตว์น้ำในแม่น้ำมีจำนวนมาก จึงแนะนำให้นำเอาอาหารเหล่านั้นมาห่อด้วยใบไผ่หรือใบจาก และให้ตกแต่งเรือเป็นรูปมังกรเพื่อให้สัตว์น้ำเกรงกลัวไม่มาแย่งอาหารกิน  จึงถือกำเนิดวันไหว้บ๊ะจ่าง และประเพณีแข่งเรือมังกรมานับแต่นั้น

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593

Visitors: 224,422