เที่ยวตะวันออก

9ที่เที่ยวหน้าฝนปราจีนบุรี

6.จังหวัดปราจีนบุรี:เมืองแห่งสมุนไพรประวัติศาสตร์ทวารวดีวิถีธรรมชาติ

6.1 แก่งหินเพิง

(ล่องแก่งหินเพิง หน้าฝนนี้สุดฟินถิ่นมรดกโลกเขาใหญ่ ณ หน่วยพิทักษ์