เที่ยวภาคตะวันออกตลอดปี2567

#สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออก ตลอดปี2567

เที่ยว 4 เมืองหลัก 5 เมืองรอง กับ  9 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ตราด   จันทบุรี   ปราจีนบุรี  สระแก้ว และ นครนายก

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ให้ข่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออก ปี 2567 ได้ดำเนินมาจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนวิสาหกิจ ททท. “ททท.เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน“ สู่แผนปฎิการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออก ปี 2567 Theme “สบ๊ายสบายภาคตะวันออก” กับ การเสิร์ฟเมนูเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว “สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออก” เพิ่มความสุขแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการเพิ่มกลยุทธ์ 3 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวภาคตะวันออก 22,318,420 คนครั้งต่อปี ก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวภาคตะวันออก 178,098 ล้านบาท กับการเพิ่มกลยุทธ์ 3 คือ

  1.เพิ่มการกระตุ้นการเดินทาง 

โดย เพิ่มความถี่ กระจายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งช่วงเวลาและพื้นที่ ทำให้ภาคตะวันออกมีความรู้สึกว่า ”เที่ยวง่าย เที่ยวใกล้ เที่ยวได้สะดวก-สบาย สมกับคำว่า สีสันตะวันออก” ออกแบบให้แต่ละจังหวัดมี จุดขายที่ต่างกัน เที่ยวภาคตะวันออกแล้วได้สัมผัสกับความสนุกๆและมีความสุขเที่ยวได้ตลอด366วันในปี2567“

  2.เพิ่มการขยายวันพักค้าง 

โดย เพิ่มกิจกรรม เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขาย สร้างจุดขายพิเศษเพื่อเสนอขายขยายวันพักค้างให้มากขึ้นในหลายๆมิติ 

  3.เพิ่มการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

โดย เพิ่มจุดขายใหม่ๆเจาะกลุ่มตลาดไฮเอนด์ ( High-End Market ) ค้นหาสินค้าท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกๆปีมานำเสนอ(เพราะสินค้า+จุดขายใหม่ไม่มีใครต่อ(ราคา)) Soft Power และสินค้าท่องเที่ยวชุมชนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ STG ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน +ผนวกกับ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ปี2567 ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก ได้ส่งต่อภาพจำเดิม #สีสันตะวันออก สู่ Colorful(คัลเลอร์ฟูล) บูรพา  โดยชู4จุดขายกับ9เส้นทาง ดังนี้

ชูจุดขาย 4 มุมมองต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวภาคตะวันออก คือ 1.ยืนหนึ่งเรื่องกิน 2.สุดฟินเรื่องเที่ยว 3.เต็มเหนี่ยวเที่ยวสายศรัทธา(สายมู) 4.เรียนรู้เรื่องรักษ์  

ผนวก 9 เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก คือ 1.เที่ยวสายกิน 2.เที่ยวสายกิจกรรม 3.เที่ยวสายลุยธรรมชาติ 4.เที่ยวสายเช็คอิน 5.เที่ยวสายช้อป 6.เที่ยวสายบันเทิง 7.เที่ยวสายWorkation 8.เที่ยวสายศรัทธา(มู) 9.เที่ยวสายยั่งยืน

Colorful(คัลเลอร์ฟูล) บูรพา 

9จังหวัด9สไตล์สบ๊ายสบายภาคตะวันออก

1.ชลบุรี

   :- สีสันตะวันออก

2.ระยอง

   :- ทะเลตะวันออก (Let’s Sea RAYONG)

3.ตราด

    :- เมืองพักตากอากาศ บรรยากาศหมู่เกาะ และชุมชนท่องเที่ยว (สวรรค์ตะวันออก)

4.จันทบุรี

    :- เมืองผลไม้ & อัญมณี ตะวันออก (Living Room of The East)

5.สมุทรปราการ

    :- เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงฯ

6.นครนายก

    :- ผจญภัย ธรรมชาติ กีฬา และ ประชุมสัมมนา

7.สระแก้ว

    :- ประตูสู่เพื่อนบ้าน เมืองค้าขาย ชายแดน

8.ปราจีนบุรี

   :- เมืองแห่งสมุนไพร ประวัติศาสตร์ทวารวดี วิถีธรรมชาติ

9.ฉะเชิงเทรา

   :- เมืองสายน้ำ สายศรัทธา สายบุญ (ไหว้พระ ไหว้เทพ ไหว้เจ้า)

 

 

เที่ยวตะวันออก Colorful(คัลเลอร์ฟูล)บูรพา มีจุดขายรายเดือนตลอดทั้งปี2567 

เที่ยวได้366ว