เที่ยวใกล้กรุง390องศา

เที่ยวใกล้กรุง390องศา

อ.สามพราน สมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดนครปฐม 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครปฐม สำรวจทริปท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 7 ทริป  7 อำเภอ จุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมโดยมุ่งเน้นเส้นทางอันซีนของแต่ละอำเภอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่จังหวัดและสู่ระดับประเทศ

 http://www.chaicatawan.com/สามพราน/

 

 

Visitors: 346,734