เบตงจัดกิจกรรมสองแผ่นดิน

อำเภอเบตงจัดกิจกรรม อาซูรอ สอง แผ่นดิน  ไทย-มาเลเซีย สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในพื้นที่

 ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม อาซูรอ สอง แผ่นดิน  ไทย-มาเลเซีย สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์ประเทศมาเลเซียและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ให้เยาวชนรุ่นหลังเกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วย นายซาฟูวาน บิน สาและ หัวหน้ากิ่งเปิงกาลันฮูลู  ดาโต๊ะ เมียว รุสลัน  บิน  ดาโต๊ะซือรี  ฮัจยี  เมียว อะหมัด ราชีดี  ผู้แทนสุลต่านรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  พร้อมด้วย นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมในโครงการ “อาซูรอ สอง แผ่นดิน  ไทย-มาเลเซีย” กว่า 300 คน

 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการกวนอาซูรอ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมสืบไป และเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสามานฉันท์ เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซียและประชาชน ของทั้ง 2 ประเทศ

อีกทั้งเพื่อให้กิจกรรม กวนอาซูรอ ได้สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญตามประเพณี และวัฒนธรรมสืบไป และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซียในการประสานงานแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 244,884