เบตงจัดเฉลิพระเกียรติ

เภอเบตงจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยะลา - อำเภอเบตงจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 วันนี้ (1 มิ. ย .67) ที่บริเวณพิธีหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการและ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ  เพลงสดุดีจอมราชา 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นประธานในพิธีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ธง ตามลำดับ จากนั้นเชิญธงตราสัญลักษณ์เข้าประจำจุดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะมีการเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากอำเภอเบตงไปยังจังหวัดต่าง ๆ มายังกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนที่ได