เบตงรวมพลัง

พสกนิกรชาวอำเภอเบตงรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแค่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                                       

ยะลา -พสกนิกรชาวอำเภอเบตงรวมพลังสวมเสื้อสีม่วงรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแ