เบตงระดมกวาดล้างอาชญากรรม

นายอำเภอเบตงปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเบตง

ยะลา -นายอำเภอเ