เบตงสานฝันปันรัก

อำเภอเบตงกิจกรรมสานขวัญปันรักให้น้อยสงเคราะห์เด็กยากไร้

ยะลา - อำเภอเบตงกิจกรรมสานขวัญปันรักให้น้อย ตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ โดยอำเภอเบตงและกิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.67 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานขวัญปันรักให้น้อง ตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ “ โดยมีนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมชวนน้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่นให้เด็กแข่งขันกล่าวคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 มอบทุนการศึกษาจำนวน 220 ทุน และ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต และขอส่งความรัก ความปรารถนาดีให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม กตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ดังคำขวัญวันเด็กของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของ  ชาติ นั่นก็คือ"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา       โทร.064-126-5593

 

Visitors: 346,748