เบตงเริ่มสงกรานต์แล้ว

ยะลาอำเภอเบตงเริ่มแล้ว มาเลย์ สิงคโปร์ไทย แห่เล่นน้ำสงกรานต์คึกคัก

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ อ.เบตง จ.ยะลา บรรยากาศก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ อ.เบตง จ.ยะลา เทศบาลเมืองเบตงจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  สงกรานต์@เบตง ภายใต้ชื่อ “ห่มสไบ ใส่ยีนส์” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2567 บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โดยบรรยากาศในวันนี้ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่างไม่รอเวลาในการเปิดงานในนี้ช่วงบ่าย จึงได้รวมกลุ่มกันตลอดถนนฉายาชวลิต ใจกลางเมืองเบตง และพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดงานตั้งโต๊ะเตรียมเล่นน้ำสงกรานต์โดยมีกองบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลเมืองเบตงให้บริการน้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้นักท่องเที่ยวเป็นปลื้มและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการน้ำเล่นสงกรานต์ 

โดยโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 14 เม.ย. ปรากฏว่าชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ไม่รอให้ถึงเวลาเพราะว่าทั้งชาวเบตงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ต่างออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานกันแล้ว จนเต็มถนนฉายาชวลิต จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและรอกันมานาน 3 ปีจนมาถึงปีนี้ 

โดยกิจกรรมบนเวทีกลางแจ้งวันนี้มีทั้ง