เบตง จัดกิจกรรม Kick off “ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ”

อำเภอเบตงจัดกิจกรรม Kick off “ 1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ยะลา - อำเภอเบตง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการอำเภอเบตง จัดกิจกรรม Kick off “1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 

      วันนี้ (31พ.ค.66) ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  นายเอก      ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน  ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ รวมทั้งเพื่อสร้างโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับอำเภอ โดยมีนางมาเรียม    จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  นายซอลาฮุดดีน ยาญา นายก อบต.อัยเยอร์เวง ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชุมชนบ้านดอน เข้าร่วมกิจกรรม

     นางมาเรียม  จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน และขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆ โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และขยายผลมาสู่กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้เป็นไม้มีค่าและไม้มงคล คือ ต้นตะเคียน เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมีพืชผักสวนครัว อย่างพริก มะเขือ และมะละกอ ไว้เป็นแห่ลงอาหารปลอดสารพิษแก่ชุมชนอีกด้วย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711